Læringsmaterialer | Skoler

Derfor vi hjælpe hinanden

Hvorfor skal vi egentlig tørre af? 

Sig hej til jeres Zurface

  • Læringsvejledning - Sig hej til jeres Zurface (PDF)
  • Opgaveark - Sig hej til jeres Zurface (PDF)
  • Børnetekst med ordeling - Sig hej til jeres Zurface (PDF)
  • Børnetekster - Sig hej til jeres Zurface (PDF)

 

 

Læringsmaterialer

Derfor vi hjælpe hinanden

Hvorfor skal vi egentlig tørre af? 

Sig hej til jeres Zurface

  • Læringsvejledning - Sig hej til jeres Zurface (PDF)
  • Opgaveark - Sig hej til jeres Zurface (PDF)
  • Børnetekst med ordeling - Sig hej til jeres Zurface (PDF)
  • Børnetekster - Sig hej til jeres Zurface (PDF)

 

 

Læringsmaterialer

ht

Hvorfor skal vi egentlig tørre af?

Om materiale
Forløbet har til formål, at eleverne får en forståelse for, hvordan bakterier og virus spredes på overflader og mellem mennesker. Gennem forsøg skal eleverne undersøge, hvordan deres egen adfærd har indflydelse på at skabe et rart klasselokale, og hvad de selv kan gøre for at afhjælpe smittespredning i deres hverdag ved, fx at tørre af i løbet af dagen og vaske hænder.

Klassetrin: 0. - 9. klasse

Varrighed: 2 lektioner

Lærervejledning: Hvorfor skal vi egentlig tørre af?

Download PDF

 

Derfor hjælper vi hinanden

Om materialet
Forløbet har til formål at inddrage Zurface-enheden i undervisningen og sætte den i spil i klassens hverdag ud fra et fokus på sundt indeklima, aktivt medborgerskab og god hygiejne i klasselokalet. Forløbet skal inspirere til, at eleverne kan se mulighederne i at være medskabere af et rart og sundt indeklima. Samtidig sætter forløbet fokus på at få eleverne til at italesætte og argumentere for vigtigheden af at tage ansvar for og hjælpe hinanden med at skabe et godt indeklima. Eleverne introduceres i forløbet for forskellige perspektiver (interessenter) og træner perspektivskifte og helhedstænkning.

Klassetrin: 7. - 9. klasse

Varrighed: 2-3 lektioner

Lærervejledning: Derfor hjælper vi hinanden

Download PDF

 

3