Skab sundt
indeklima.
Bæredygtigt.


Opnå et sundere og mere bæredygtigt indeklima i bygninger på blot få dage. Gennem digital nudging faciliterer vi brugerinddragelse og fremmer naturlig ventilation.

Denne tilgang bidrager til optimeret drift, energibesparelser og mere effektiv anvendelse af bygningsarealer, og på den måde skaber vi i fællesskab et sundt, bæredygtigt og brugerfaciliteret indeklima.

Nyt: Dansk Industri case fra Ringkøbing-Skjern Kommune.

Intro / Skab sundt indeklima!

Betydelig
CO2-reduktion.
Sundt indeklima.

Ved at anvende naturlig udluftning, som Zurface og Zense faciliterer, opnår man næsten samme indeklima som ved brug af mekanisk ventilation.
Samtidig sparer man miljøet for energiforbruget fra ventilationsanlægget!

Zurface hjælper brugerne med at skabe et sundt indeklima og blinker med forskellige lyssignaler:

 • Når der er brug for luftskifte.
 • Når der er behov for at aftørre beskidte overflader.
 • Når støjniveauet er for højt (2024).

zurface® 

IoT-enheden Zurface har indbygget vådservietfunktion og er praktisk i lokaler, hvor mange mennesker berører overfladerne, fx mødelokaler på kontorer og klasselokaler i skoler. Den indeholder en lang række sensorer, som kontinuerligt måler og opsamler data om aktivitet, temperatur, fugtighed, CO2 og TVOC.

Når CO2-niveauet overstiger Arbejdstilsynets grænseværdi på 1.000 ppm, aktiveres nudging-funktionen, og med lysblink opfordres brugerne af lokalerne til at åbne vinduerne. Zurface kan hjælpe med opretholde et optimalt arbejdsmiljø, og mindsker gerner som hovedpine og koncentrationsbesvær.

Zurface IoT-modulet

zense® 

Zense IoT-enheden er den kompakte lillesøster til den banebrydende Zurface, designet til at indføre intelligent teknologi i ethvert rum. Zense måler aktivitet, temperatur, fugtighed, CO2 og TVOC, men er optimeret til brug uden vådservietfunktionen.

Ved at forbinde til mobilnetværket sikres løbende analyser af indeklimaet. Zense nudging-funktioner opfordrer til naturlig ventilation, hvilket understøtter regelmæssig luftudskiftning og opretholdelse af et optimalt arbejdsmiljø.

Med sin evne til at nudge brugerne til at lufte ud og sikre et sundt indeklima, er Zense den ideelle løsning til at skabe et bedre og mere produktivt arbejdsmiljø på fx kontorer.

Zense IoT-enheden

Værdifuldt 
overblik.

Zurface og Zense-enhederne måler indeklimadata døgnet rundt, og analyserne er tilgængelige på webportalen, hvor bygningens plantegning er dynamisk, farvekodet og fungerer som et overbliksværktøj.

På webportalen bliver data omsat til analyser, hvilket gør det nemt for brugerne at følge indeklimaet og foretage målrettet ledelsesmæssig opfølgning. Indeklimadata er også tilgængelige for brugerne via en QR-kode på siden af enhederne.

zurface™ QR..

Udviklet i 2015.
Dansk produceret.

Løsningen er udviklet i samspil med brugerne og testet i undervisnings-, kontor og hospitalskontekst. 
Produceres, samles og testes i Danmark, og er patenteret i USA, Kina og EU.

 • Research
 • Konceptudvikling + mockups
 • Patent
 • Markedsundersøgelse
 • Produktudvikling
 • Test af produkt og løsning
 • Mikrobiologisk test af effekt
 • Aarhus Kommune projekt (VTU)
 • Projektrapportering
 • Kommunal business-case
 • Shortlistet, Danish Design Award - Visionary Concepts
 • Produktudvikling
 • Produkttest af forbrugsstoffer
 • Test af produkt og løsning
 • Mikrobiologisk test af effekt
 • Funding fra Innovationsfonden og Patient@home
 • Odense Universitetshospital projekt
 • Funding proces
 • Produktudvikling
 • Funding på plads med Vækstfonden
 • Klargøring til produktion
 • Partnerskabsaftaler
 • Salg, Danmark
 • Udvikling af digital infrastruktur (Azure)
 • Skalering af produktionskapacitet
 • Salg, Danmark
 • Internationale partnerskaber
zurface® installeres.

Installation? 
Gennemtænkt!
Helt enkelt.

Opsætning og aktivering af både Zurface og Zense kan gennemføres på maksimalt 10 minutter. Enheden er batteridrevet og data overføres via mobilnetværket.

Det tilbydes en struktureret implementeringsproces, der understøttes af et digitalt materiale på webportalen.
Materialet indeholder instrukser og vejledninger til nøglepersoner angående de tekniske og organisatoriske opgaver i implementeringsprocessen.
Derudover findes der vejledninger og video-introduktioner der belyser de daglige rutiner, samt en række læringsmaterialer omkring sundt indeklima og god hygiejne.

 

Sundt indeklima
øger værdien.
Reducerer omkostningerne.

Værdien øges

 • Forbedret indeklima forøger velvære og produktivitet.
 • Højere indlæring og trivsel forbedrer effektiviteten.
 • Et sundt og rent arbejdsmiljø sikrer, at medarbejdere holder sig sunde og møder på arbejde.

Omkostninger reduceres

 • Medborgerinddragelse fremmer ansvarlig og effektiv brug af ressourcer.
 • Forbedret arbejdsmiljø reducerer helbredsrelaterede omkostninger.
 • Digitalt indeklimaoverblik minimerer driftsomkostninger og nedbringer CO2-udledning.

82

03

Sygefravær?
Reducér urenheder.

Med Zurface er der altid en ren klud til rådighed i mødelokalet.
Selv en kort indsats fra den enkelte har en betydelig effekt.
Det er dokumenteret, at der sker en signifikant forbedring af renhedsgraden på de mest berørte overflader.

*Fra 82% urene overflader til blot 3% i en folkeskoleklasse. OPI-projekt, Aarhus Kommune, marts 2016.

Hvorfor accepterer
vi et dårligt
arbejdsmiljø?

I en verden, hvor vi tilbringer utallige timer indendørs på arbejde eller i uddannelsessammenhænge, er det afgørende, at vores omgivelser støtter op om vores velbefindende og effektivitet. Vi ved, hvad der skal til for at skabe et sundt arbejdsmiljø – og det er ikke så svært at opnå, hvis vi er opmærksomme og vælger at prioriterer små fælles indsatser.

Lad os hjælpe jer.