Med et blink skabes et sundt indeklima.
Ved fælles hjælp mindskes sygefraværet.
Helt simpelt.

zurface® skaber et sundt indeklima og mindsker smittespredning.

82

03

Markant reduktion af urenheder på overfladerne.
Hele dagen.

Selv en kort indsats fra den enkelte har en betydelig effekt.
Det er dokumenteret, at der sker en signifikant forbedring af renhedsgraden på de mest berørte overflader.

*Fra 82% urene overflader til blot 3% i en folkeskoleklasse. OPI-projekt, Aarhus Kommune, marts 2016.

Betydelig
CO2-reduktion.
Sundt indeklima.

Ved at anvende naturlig udluftning, som Zurface faciliterer, opnår man næsten samme indeklima som ved brug af mekanisk ventilation.
Samtidig sparer man miljøet for energiforbruget fra ventilationsanlægget!

Zurface hjælper brugerne med at skabe et sundt indeklima og blinker med forskellige lyssignaler:

 • Når der er brug for luftskifte.
 • Når det er tid til at aftørre kontaktflader og vaske hænder.
 • Når støjniveauet er for højt.
zurface® blinker.

zurface®
er intelligent. Sætter nye standarder.

Registrerer

 • Aktivitet i rum og bygninger.
 • Indeklimadata fx CO2, TVOC, temperatur, fugtighed og lyd.
 • Nudgingaktiviteter.
 • Adgangskort.

Analyserer

 • Behov for udluftning.
 • Behov for aftørringer af kontaktflader og håndhygiejne.
 • Behov for at mindske støjniveauet.

Guider

 • Den daglige bruger af rum og bygninger til at skabe et sundt indeklima.
 • Ledelsen til at handle, hvis indeklimaet forringes eller smittespredning stiger.
Registrerer. Analyserer. Guider.

Kort
intro til
zurface®

zurface® installeres.

zurface® 
ibrugtages.
Helt enkelt.

Opsætning og aktivering af Zurface kan gennemføres på maksimalt 10 minutter. Enheden er batteridrevet og data overføres via mobilnetværket.

Det tilbydes en struktureret implementeringsproces, der understøttes af et digitalt materiale på Zurface webportalen.
Materialet indeholder instrukser og vejledninger til nøglepersoner angående de tekniske og organisatoriske opgaver i implementeringsprocessen.
Derudover findes der vejledninger og video-introduktioner der belyser de daglige rutiner, samt en række læringsmaterialer omkring sundt indeklima og god hygiejne.

 

Aarhus
Kommune

samarbejder
med zurface®

Værdifuldt 
overblik.
Proaktivitet.

Zurface-enhederne måler indeklimadata døgnet rundt, og analyserne er tilgængelige på webportalen, hvor bygningens plantegning er dynamisk, farvekodet og fungerer som et overbliksværktøj.

Overblikket gør det muligt at følge indeklimaet og foretage målrettet ledelsesmæssig opfølgning samt eventuelle arbejdsmiljømæssige eller tekniske tiltag, når indeklimaet udfordres eller smittespredningen stiger.

På webportalen bliver data omsat til analyser, hvilket gør det nemt for brugerne at få et overblik og anvende dataene, f.eks. i undervisningen eller arbejdsmiljøgruppen. Indeklimadata er også tilgængelige for brugerne via en QR-kode på siden af enhederne.

zurface™ iPad..

Udviklet og
patenteret i 2015.

Dansk produceret.

Zurface er udviklet i samspil med brugerne og testet i undervisnings-, kontor og hospitalskontekst. 

Produceres, samles og testes i Danmark.

 • Research
 • Konceptudvikling + mockups
 • Patent
 • Markedsundersøgelse
 • Produktudvikling
 • Test af produkt og løsning
 • Mikrobiologisk test af effekt
 • Aarhus Kommune projekt (VTU)
 • Projektrapportering
 • Kommunal business-case
 • Shortlistet, Danish Design Award - Visionary Concepts
 • Produktudvikling
 • Produkttest af forbrugsstoffer
 • Test af produkt og løsning
 • Mikrobiologisk test af effekt
 • Funding fra Innovationsfonden og Patient@home
 • Odense Universitetshospital projekt
 • Funding proces
 • Produktudvikling
 • Funding på plads med Vækstfonden
 • Klargøring til produktion
 • Partnerskabsaftaler
 • Salg, Danmark
 • Udvikling af digital infrastruktur (Azure)
 • Skalering af produktionskapacitet
 • Salg, Danmark
 • Internationale partnerskaber

Servietter indsamles
til genbrug.
Selvfølgelig.

Zurface mærker servietposerne med digitale RFID-tags, og har dermed overblikket fra produktionsapparat til genanvendelse.

Servietterne indsamles og indgår i eksisterende genanvendelsesaktiviteter. 

Siden 2020 har Zurface Group påtaget sig producentansvaret for emballage, hvilket fra den 1. januar 2025 bliver et juridisk krav for alle virksomheder i EU.

Servietter indsamles til genanvendelse.

zurface®
Øger værdien.
Reducerer omkostningerne.

Værdien øges ved at

 • Indeklimaet forbedres signifikant.
 • Forbedret indlæringsevne og trivsel.
 • Kontaktfladerne holdes rene henover dagen.
 • Der vaskes hænder.

Omkostninger reduceres ved at

 • Medborgerskabet aktiveres.
 • Arbejdsmiljøet forbedres.
 • Sygefraværet mindskes lokalt og på samfundsniveau.
 • Der introduceres et helt nyt digitalt indeklimaoverblik.
 • Bygningsdriften forbedres og CO2-udledning reduceres

Få tilsendt flere informationer om zurface® løsningen

Nyheder

 • Bliv en del af Zurface Group

  Vær med til at løse verdens udfordringer med smittespredning og dårligt indeklima samtidig med, at du gør karriere i en vækstvirksomhed.

  Du er altid velkommen til at sende os en uopfordret ansøgning samt dit CV, hvor du fortæller os, hvordan v...

  Læs mere
 • Oplægsholder på konference om indeklima i skoler

  Zurface Group er en af oplægsholderne på konferencen om indeklima i skoler. Konference afholdes den 3. oktober af NOHRCON.

  Læs mere